การแต่งกายของนักเรียน


ชั้นเด็กเล็ก
- นักเรียนแต่งกายชุดเล็กของโรงเรียนวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ ส่วนวันอังคาร, พฤหัส แต่งกายชุดลำลอง และนำเปลี่ยนอีก 1 ชุด
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ หรือนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน
- เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน ต้องปักหรือเขียนชื่อทุกชิ้น และส่งมอบให้ครูในวันเปิดเรียน โรงเรียนจะส่งคืนให้นำกลับไปซักทุกวันศุกร์

ชั้นอนุบาล 1-3
- เครื่องแต่งกายแบบนักเรียนวันจันทร์, อังคาร, และพุธ ชุดผ้าไทยวันพฤหัส และชุดพละในวันศุกร์
- รองเท้า ถุงเท้า (ตามที่กำหนด)
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับ หรือนำสิ่งของมีค่ามาโรงเรียน
- เครื่องใช้ส่วนตัวของนักเรียน ต้องปักหรือเขียนชื่อทุกชิ้น 

ชั้นประถมศึกษา
- แต่งชุดนักเรียน    (ตามแบบที่กำหนด)   ชุดลูกเสือ เนตรนารี
- ป.1-3 ชุดลูกเสือ   เนตรนารีสำรอง
- ป.4-6 ชุดลูกเสือ    เนตรนารีสามัญ
- ชุดพละ (ตามแบบที่กำหนด)
- รองเท้าถุงเท้านักเรียน    (ตามที่กำหนด)

 

อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัว

ชั้นเด็กเล็ก/อนุบาล 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง
- ชุดเครื่องนอน (ตามที่กำหนด)
- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง, แก้วน้ำ
- ถุงผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์