วันที่ หัวข้อ เข้าดู
0 43 - 146
16 มิ.ย. 64 บทสรุปผู้บริหาร SAR โรงเรียนหวังดี 2563 281
13 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 223
30 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code ภายในประกาศเพื่อเข้ารับฟังข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียน 238
30 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code ภายในประกาศเพื่อเข้ารับฟังข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียน 226
20 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนอนุบาล 1, เตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564 ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code ภายในประกาศเพื่อเข้ารับฟังข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะ 292
18 เม.ย. 64 ปฏิทินประจำเดือน เมษายน 2564 243
28 ธ.ค. 63 แนวปฏิบัติการเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 333
30 พ.ย. 63 ปฏิทิน เปิด-ปิด ภาคเรียน 2563 431
27 พ.ย. 63 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับส่วนลด 10% เนื่องจากชำระก่อนที่โรงเรียนจะมีมาตราการช่วยเหลือเเละยังไม่ได้รับส่วนลดในภาคเรียนที่ 1 378
27 พ.ย. 63 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนโรงเรียนหวังดี ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2563 377
10 พ.ย. 63 Open House 2020 352
14 พ.ค. 63 เครื่องแบบนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 637
4 พ.ค. 63 ลิงค์เรียนออนไลน์ 581
28 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอนุบาล 639
ทั้งหมด 30 รายการ
หน้า :   1  2