วันที่ หัวข้อ เข้าดู
18 เม.ย. 64 ปฏิทินประจำเดือน เมษายน 2564 4
28 ธ.ค. 63 แนวปฏิบัติการเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 100
30 พ.ย. 63 ปฏิทิน เปิด-ปิด ภาคเรียน 2563 210
27 พ.ย. 63 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับส่วนลด 10% เนื่องจากชำระก่อนที่โรงเรียนจะมีมาตราการช่วยเหลือเเละยังไม่ได้รับส่วนลดในภาคเรียนที่ 1 151
27 พ.ย. 63 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนโรงเรียนหวังดี ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2563 208
10 พ.ย. 63 Open House 2020 189
14 พ.ค. 63 เครื่องแบบนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 453
4 พ.ค. 63 ลิงค์เรียนออนไลน์ 427
28 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอนุบาล 479
28 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา 363
19 เม.ย. 63 แจ้งจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน 339
3 เม.ย. 63 วิธีการดูผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาผ่านแอพลิเคชั่น School Bright 411
28 มี.ค. 63 แจ้งการรับผลการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 305
28 มี.ค. 63 การดำเนินการประกาศผลการเรียน นักเรียนประจำปี 2562 268
21 มี.ค. 63 แผ่นพับรับสมัครนักเรียนระดับประถม 535
ทั้งหมด 24 รายการ
หน้า :   1  2