ปฏิทินประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 2

ลงวันที่ : 29 ต.ค. 62 เข้าชม : 278 ครั้ง

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562ภาคเรียนที่ 2 (ฉบับ ผู้ปกครอง)

เดือนพฤศจิกายน 2562

 

2  พ.ย. 62

ประชุมผู้ปกครอง

ทุกชั้นเรียน

 

8 พ.ย. 62

บูรณาการวันลอยกระทง

ทุกชั้นเรียน

 

9-10 พ.ย. 62

ค่ายคณิตศาสตร์

เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วม

 

22 พ.ย. 62

Open House EEP

อนุบาล

 

25พ.ย. 62

วันมหาธีรราชเจ้า

ประถม

 

26 พ.ย. 62

ค่ายภาษาอังกฤษ

ป.1-ป.3

 

27 พ.ย. 62

ค่ายภาษาอังกฤษ

ป.4-ป.6

 

29 พ.ย. 62

สอบธรรมศึกษา

ป.4-ป.6

 

29 พ.ย. 62

Open Hoouse IEP

อนุบาล 1 ,ป.1

 

เดือนธันวาคม 2562

 

4  ธ.ค. 62

บูรณาการวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทุกชั้นเรียน

 

6-7 ธ.ค.62

ศึกษาดูงานโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา

คณะครู

 

17 ธ.ค. 62

ตลาดนัดหวังดีวิถีไทย

ประถม

 

18-20 ธ.ค. 62

เข้าค่ายลูกเสือ

ป.5ป-6

 

20  ธ.ค. 62

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง

ป.1-4

 

21 ธ.ค. 62

ประเมินการอ่าน

ป.1-ป.6

 

25 ธ.ค. 62

บูรณาการวันคริสมาสต์

 อนุบาล-ประถม

 

27  ธ.ค. 62

วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ทุกชั้นเรียน

 

เดือนมกราคม 2563

 

10  ม.ค. 63

วันเด็ก

ทุกชั้นเรียน

 

18  ม.ค. 63

ค่าย Supper kid อนุบาล 3

อนุบาล 3

 

23-24  ม.ค. 63

สอบกลางภาคเรียนที่ 2

ป.1-6

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

1 ก.พ. 63

สอบ O-NET

ป.6

 

11-14 ก.พ. 63

สอบRT 

ป.1

 

14  ก.พ. 63

วันหวังดี วิชาการ

ทุกชั้นเรียน

 

     ก.พ. 63

วันรักษ์ศิลป์

ครูประถม

 

24-28  ก.พ. 63

สอบปฏิบัติระดับประถม

ป.1-6

 

เดือนมีนาคม 2563

 

5-6 มี.ค. 63

9-10 มี.ค. 63

ประเมินพัฒนาการระดับอนุบาล

อ.1-อ.3

 

5 มี.ค. 63

ปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประถม

 

7 มี.ค. 63

สอบ NT

ป.3

 

9-10  มี.ค. 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 2

ป.1-6

 

11   มี.ค. 63

ปิดภาคเรียน

 

 

12  มี.ค. 63

ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

อ.3 , ป.6