นายวิชิตร แก้วพิทักษ์ รองผอ.สพป.สข.1และคณะ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนหวังดี

ลงวันที่ : 8 มิ.ย. 59 เข้าชม : 1026 ครั้ง

นายวิชิตร แก้วพิทักษ์ รองผอ.สพป.สข.1และคณะ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนหวังดี

รูปภาพของ โรงเรียนหวังดี สงขลา

รูปภาพของ โรงเรียนหวังดี สงขลา รูปภาพของ โรงเรียนหวังดี สงขลา รูปภาพของ โรงเรียนหวังดี สงขลา