ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 17 ก.ค. 62  เข้าชม 477 ครั้ง

ค่ายคุณธรรมชั้นป.1-4 ณ วัดแหลมทราย 11-12 กค.2562

ค่ายคุณธรรมชั้นป.1-4 ณ วัดแหลมทราย 11-12 กค.2562

ค่ายคุณธรรมชั้นป.1-4 ณ วัดแหลมทราย 11-12 กค.2562

ลงวันที่ 17 ก.ค. 62  เข้าชม 513 ครั้ง

ผลิตภัณฑนมดัชมิลค์ มาจัดกิจกรรมพร้อมนำนม Gen I vi Q มามอบให้เด็กๆทดลองดื่ม

ผลิตภัณฑนมดัชมิลค์ มาจัดกิจกรรมพร้อมนำนม Gen I vi Q มามอบให้เด็กๆทดลองดื่ม

ผลิตภัณฑนมดัชมิลค์ มาจัดกิจกรรมพร้อมนำนม Gen I vi Q มามอบให้เด็กๆทดลองดื่ม ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ7 ก.ค. 2562

ลงวันที่ 10 ก.ค. 62  เข้าชม 506 ครั้ง

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนหวังดีสืบต่อมาทุกปี ในการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญทางศาสนา 7 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนหวังดีสืบต่อมาทุกปี ในการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญทางศาสนา 7 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนหวังดีสืบต่อมาทุกปี ในการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญทางศาสนา 7 กรกฎาคม 2562

ลงวันที่ 10 ก.ค. 62  เข้าชม 529 ครั้ง

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562 

ลงวันที่ 5 ก.ค. 62  เข้าชม 516 ครั้ง

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ

24 มิถุนายน 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย 10 ท่า
 การตรวจฟันและช่องปาก การวัดสายตา ให้แก่นักเรียนชั้นป.2-3

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 62  เข้าชม 575 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52