นักเรียนชั้นป.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

นักเรียนชั้นป.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

นักเรียนชั้นป.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 392 ครั้ง

ค่ายวิทยาศาสตร์ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ 23-26 กรกฏาคม 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ 23-26 กรกฏาคม 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ 23-26 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 395 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 395 ครั้ง

กิจกรรมตลาดนัดหวังดีรักษ์สุขภาพ (Wangdee market go with healthy)

กิจกรรมตลาดนัดหวังดีรักษ์สุขภาพ (Wangdee market go with healthy)

พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดหวังดีรักษ์สุขภาพ (Wangdee market go with healthy) โดยอ.จักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการโรงเรียนหวังดี และการแสดงจากนักเรัยนชั้นอนุบาล1-3 EEP ชั้นEIP ป.1 และชั้น IEPป.1  22 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 23 ก.ค. 62  เข้าชม 425 ครั้ง

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแหลมทรายและวัดไทรงาม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแหลมทรายและวัดไทรงาม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแหลมทรายและวัดไทรงาม 12 กรกฎาคม 2562 

ลงวันที่ 17 ก.ค. 62  เข้าชม 455 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52