ครูบวร เพชรรัตน์ ครูผู้สอนcoding เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู

ครูบวร เพชรรัตน์ ครูผู้สอนcoding เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู

ครูบวร เพชรรัตน์ ครูผู้สอนcoding เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู คอร์สอบรมหุ่นยนต์MRT Exciting 4-5 พค.2562 ณ โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรีธรรมราช เปิดเทอมใหม่นี้ 
ครูพี่ฟร้อง มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแน่นอนค่ะ

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 348 ครั้ง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

 26/04/2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 1  ประถมศึกษาปีที่ 1   มีบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาสมองของลูกรัก โดยผศ.สถิรนันท์ คงอยู่แก้ว การแนะนำโปรแกรมKids Brown Wings ของห้องIEP โดยศ.ดร.โชล รองอธิการมหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 2-6 รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวมจากผู้อำนวยการ                ผู้จัดการ การบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาสมองลูกรัก โดยผศ.สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 361 ครั้ง

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเด็กๆช่วงซัมเมอร์คอร์ส วันที่ 11 เมษายน 2562

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเด็กๆช่วงซัมเมอร์คอร์ส วันที่ 11 เมษายน 2562

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเด็กๆช่วงซัมเมอร์คอร์ส วันที่ 11 เมษายน 2562

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 405 ครั้ง

ครูฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 เมษายน 2562

ครูฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 เมษายน 2562

ครูฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 เมษายน 2562

 

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 403 ครั้ง

ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

ครูฝ่ายอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมสรุปถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 416 ครั้ง

ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู

ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13 และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวีธีการแบบเปิด (open approach) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-31 มีนาคม 2562

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 400 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47