กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ลงวันที่ 9 ส.ค. 62  เข้าชม 368 ครั้ง

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ชั้นป.1 โดยเจ้าหน้าที่ทันตอนามัยโรงพยาบาลสงขลา 25 กรกฏาคม 2562

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ชั้นป.1 โดยเจ้าหน้าที่ทันตอนามัยโรงพยาบาลสงขลา 25 กรกฏาคม 2562

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ชั้นป.1 โดยเจ้าหน้าที่ทันตอนามัยโรงพยาบาลสงขลา 25 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 395 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ชั้นป.2 เรื่องอาชีพในชุมชน การปั้นหม้อ

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ชั้นป.2 เรื่องอาชีพในชุมชน การปั้นหม้อ

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ชั้นป.2 เรื่องอาชีพในชุมชน การปั้นหม้อ

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 399 ครั้ง

เครื่องดื่มไมโล จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและแจกเครื่องดื่มไมโลแก่นักเรียนชั้นประถม 24 กรกฎาคม 2562

เครื่องดื่มไมโล จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและแจกเครื่องดื่มไมโลแก่นักเรียนชั้นประถม 24 กรกฎาคม 2562

เครื่องดื่มไมโล จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและแจกเครื่องดื่มไมโลแก่นักเรียนชั้นประถม 24 กรกฎาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 394 ครั้ง

นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าสังเกตชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์  25 กรกฎาคม 2562

นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าสังเกตชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 25 กรกฎาคม 2562

นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าสังเกตชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์  25 กรกฎาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 395 ครั้ง

กิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62

กิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62

ตัวแทนนักเรียนและครูสนทรรศ์ บุญอินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62 ณ คลังปิโตรเลียมสงขลา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มเบญจมิตรบวก๑ ปตท. ชุมชน วิทยากร อาจารย์บอย อ.ย่ามและนักศึกษาจากม.ราชภัฏ ม.ทักษิณ อ.ปุ้มและทีมงานจากสถาบันอาศรมศิลป์ กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญต่างๆของสงขลาตั้งแต่ยุคแรก ผ่านการเยี่ยมชมและการบอกเล่าของวิทยากร อ.วุฒิชัย เพชรสุวรรณ และลงเก็บข้อมูล ณ สุสานสุลต่านสุไลมานซาห์ ป้อมปืน8 ป้อมปืน9 ป้อมปืน2 ป้อมปืน1 และธนาคารปูร่วมกับกลุ่มเครือข่ายก่อนจะลงเก็บข้อมูลเชิงลึกในช่วงบ่าย และนำข้อมูลมาผลิตสื่อ รอชมผลงานของเด็กๆกันนะคะ

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 392 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52