การแข่งขัน Songkhla Fast math

การแข่งขัน Songkhla Fast math

ขอแสดงความยินดีกับ
ดช.ปุณณภพ จินดาเพ็ชร ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล และเกียรติบัตรเหรียญทอง
ดญ.บัญฑิตา รามสมภพ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล และเกียรติบัตรเหรียญทอง
ด.ญ.ชนินาถ พันธ์ทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทบุคคล
การแข่งขัน Songkhla Fast math ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ 14 กันยายน 2562
ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน คุณครูผู้ฝึกซ้อม และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาค่ะ

ลงวันที่ 18 ก.ย. 62  เข้าชม 313 ครั้ง

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี

ลงวันที่ 16 ก.ย. 62  เข้าชม 326 ครั้ง

ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาครูและนักเรียนกับโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ได้แก่โรงเรียน SK Convent Father Barre Sk Gurun (Pusan) รัฐเคดาห์ มาเลเซีย วันที่ 3 กันยายน 2562

ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาครูและนักเรียนกับโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ได้แก่โรงเรียน SK Convent Father Barre Sk Gurun (Pusan) รัฐเคดาห์ มาเลเซีย วันที่ 3 กันยายน 2562

ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาครูและนักเรียนกับโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ได้แก่โรงเรียน
SK Convent Father Barre Sk Gurun (Pusan) รัฐเคดาห์ มาเลเซีย วันที่ 3 กันยายน 2562

ลงวันที่ 3 ก.ย. 62  เข้าชม 327 ครั้ง

ค่ายMIT relationship camp ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 31สิงหาคม - 2กันยายน 2562

ค่ายMIT relationship camp ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 31สิงหาคม - 2กันยายน 2562

ค่ายMIT relationship camp ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย 31สิงหาคม - 2กันยายน 2562

ลงวันที่ 3 ก.ย. 62  เข้าชม 343 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนหวังดี ในโอกาสรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบ 2 (คงสภาพ) ปีการศึกษา 2562-2564 เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนหวังดี ในโอกาสรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบ 2 (คงสภาพ) ปีการศึกษา 2562-2564 เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนหวังดี ในโอกาสรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบ 2 (คงสภาพ) ปีการศึกษา 2562-2564 เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ 3 ก.ย. 62  เข้าชม 348 ครั้ง

Project Aporoach 2019 16 สิงหาคม 2562

Project Aporoach 2019 16 สิงหาคม 2562

Project Aporoach 2019 16 สิงหาคม 2562

ลงวันที่ 21 ส.ค. 62  เข้าชม 365 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52