13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทึ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทึ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทึ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 262 ครั้ง

ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562

ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562

ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 278 ครั้ง

ลูกเสือเนตรนารีชั้นป.5-6 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ลูกเสือเนตรนารีชั้นป.5-6 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

ลูกเสือเนตรนารีชั้นป.5-6 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 265 ครั้ง

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2562 ณ บริเวณชายหาดแหลมมิหลา เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกันเก็บ และคัดแยกขยะบริเวณชายฝั่ง ปล่อยปู ร่วมประกวดวาดภาพเรารักทะเล

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2562 ณ บริเวณชายหาดแหลมมิหลา เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกันเก็บ และคัดแยกขยะบริเวณชายฝั่ง ปล่อยปู ร่วมประกวดวาดภาพเรารักทะเล

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2562 ณ บริเวณชายหาดแหลมมิหลา เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกันเก็บ และคัดแยกขยะบริเวณชายฝั่ง ปล่อยปู ร่วมประกวดวาดภาพเรารักทะเล  วันที่ 8 มิถุนายน 2562
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ด.ญ ชนิถนาถ พันธ์ทอง
อันดับ 2 ด.ญ. ปุนญ์ณรัชม์ นาทอง
อันดับ 3 ด.ญ. ภัคจิรา วิภาตะโยธิน
รางวัลชมเชย 
ด.ช. ศุภกันต์ ชัยมั่น
ด.ญ นภัสสร ชูมี

ลงวันที่ 11 มิ.ย. 62  เข้าชม 264 ครั้ง

นักเรียนชั้นอนุบาล3 และครูร่วมวางพวงมาลัยและลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นักเรียนชั้นอนุบาล3 และครูร่วมวางพวงมาลัยและลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นักเรียนชั้นอนุบาล3 และครูร่วมวางพวงมาลัยและลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 31 พ.ค. 62  เข้าชม 308 ครั้ง

กิจกรรมเล็บสะอาด ฟันสวย ตาแจ่มใส โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. สงขลา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยแก่นักเรียนชั้นป.4   23 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมเล็บสะอาด ฟันสวย ตาแจ่มใส โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. สงขลา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยแก่นักเรียนชั้นป.4 23 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมเล็บสะอาด ฟันสวย ตาแจ่มใส โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. สงขลา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยแก่นักเรียนชั้นป.4   23 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 31 พ.ค. 62  เข้าชม 315 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47