เปิดประตูสู่อาเซียน ชั้นอ.2 อ.3

เปิดประตูสู่อาเซียน ชั้นอ.2 อ.3

เปิดประตูสู่อาเซียน ชั้นอ.2 อ.3 นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้เรื่องประเทศอาเซียน มีทั้งการแต่งกาย อาหาร สถานที่สำคัญ ร่องรอยการเรียนรู้ยกกันมาไว้ในห้องเรียน มีเพื่อนๆมาเยี่ยมชมกันได้รับความรู้ไปมากมาย  ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนเครื่องแต่งกายของเด็กๆ

ลงวันที่ 2 ต.ค. 59  เข้าชม 4321 ครั้ง

กิจกรรม STEAM for kid

กิจกรรม STEAM for kid

ปากกามหัศจรรย์ 3D - PEN กิจกรรม STEAM for kid ดีๆช่วงหลังเลิกเรียน เปิดโอกาสให้เด็กๆได้พบกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมสุดล้ำในการเรียนรู้ จัดโดย ทีมงาน Edtech WD

ลงวันที่ 22 ก.ย. 59  เข้าชม 4331 ครั้ง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชนระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจ.สงขลา เขต1 สนามโรงเรียนหวังดี

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชนระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจ.สงขลา เขต1 สนามโรงเรียนหวังดี

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชนระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจ.สงขลา เขต1 สนามโรงเรียนหวังดี มีการแข่งขันระดับปฐมวัย. ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลงวันที่ 22 ก.ย. 59  เข้าชม 4309 ครั้ง

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับปฐมวัย

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับปฐมวัย

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับปฐมวัย เด็กๆเรียนรู้ถึงความสำคัญของประเพณี นำขนมมาจัดหมรับ และตัวแทนนักเรียน คุณครูถวายหมรับ ณ วัด ไทรงาม

ลงวันที่ 20 ก.ย. 59  เข้าชม 4390 ครั้ง

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับประถมศึกษา มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานแทงต้ม ฐานขนมเทียน ฐานขนมเจาะหู ฐานขนมพอง ฐานจัดหมรับ เด็กๆได้เรียนรู้จากวิทยากรประจำฐานซึ่งเป็นผู้ปกครอง และคุณครู

ลงวันที่ 20 ก.ย. 59  เข้าชม 4328 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ การฝึกร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง และจัดให้มีการประกวดกันในแต่ละระดับ วันนี้เป็นการประกวดระดับอนุบาล๑

ลงวันที่ 2 ก.ย. 59  เข้าชม 4449 ครั้ง

 
ทั้งหมด 311 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52