โรงเรียนหวังดี สงขลา 18 กันยายน เวลา 21:37 น.  คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,(Lesson study) โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่อ

โรงเรียนหวังดี สงขลา 18 กันยายน เวลา 21:37 น. คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,(Lesson study) โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่อ

โรงเรียนหวังดี สงขลา
18 กันยายน เวลา 21:37 น. 
คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,                (Lesson study)
โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่องถ่ายเอกสาร a ถ่ายได้ 300 แผ่น ใน 4 นาที และเครื่องถ่ายเอกสาร b ถ่ายได้ 380 แผ่นใน 5 นาที
คำสั่ง : 1. เวลา 1 นาที เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใดถ่ายได้เร็วกว่า
2. เครื่องถ่ายเอกสาร a ถ่ายได้กี่แผ่นในเวลา 7 นาที
3. เครื่องถ่ายเอกสาร b ใช้เวลากี่นาทีในการถ่ายเอกสาร 1140 แผ่น

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 313 ครั้ง

ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class )  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.)  ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิ

ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class ) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิ

 ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class )
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.) 
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิตศาสตร์ศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2562
 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวและโรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี ในการนี้ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ
 ประสบการณ์ภาคปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 315 ครั้ง

    โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ

โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ

    โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ.1 และนางซีซ๊ะ หมีคง ครูผู้สอนชั้นอ.1 
นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการสอนแบบต่างๆ 
นำเยี่ยมชมชั้นเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 19 กันยายน 2562

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 301 ครั้ง

กิจกรรมWangdee market ครั้งที่ 2 เด็กๆนำสินค้าทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของเล่น ปลาสวยงาม มาจำหน่าย ฝึกเรื่องของการซื้อขาย  การบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมทักษะต่างๆและการ กล้าแสดงออก เช่น มุมคาราโอเกะ มุมเก

กิจกรรมWangdee market ครั้งที่ 2 เด็กๆนำสินค้าทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของเล่น ปลาสวยงาม มาจำหน่าย ฝึกเรื่องของการซื้อขาย การบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมทักษะต่างๆและการ กล้าแสดงออก เช่น มุมคาราโอเกะ มุมเก

กิจกรรมWangdee market ครั้งที่ 2 เด็กๆนำสินค้าทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของเล่น ปลาสวยงาม มาจำหน่าย ฝึกเรื่องของการซื้อขาย
 การบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมทักษะต่างๆและการ
กล้าแสดงออก เช่น มุมคาราโอเกะ มุมเกมภาษาอังกฤษ และสีสันจากน้ำยาเป่าลูกโป่งยักษ์ที่เด็กๆชื่นชอบเล่นกันอย่างสนุกสนาน ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทุกร้าน
 และผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุนให้บุตรหลานทำกิจกรรมดีๆ 19 กันยายน 2562

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 304 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.3 เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์ การแสดงscience  show 12 กันยายน 2562

นักเรียนชั้นป.3 เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์ การแสดงscience show 12 กันยายน 2562

นักเรียนชั้นป.3 เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์ การแสดงscience  show 12 กันยายน 2562

ลงวันที่ 18 ก.ย. 62  เข้าชม 315 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ดช.กฤตภาส ไชยสาลี ได้รับรางวัล Winner class F Boy การแข่งขัน junior golf federation ranking 2019-2020

ขอแสดงความยินดีกับ ดช.กฤตภาส ไชยสาลี ได้รับรางวัล Winner class F Boy การแข่งขัน junior golf federation ranking 2019-2020

ขอแสดงความยินดีกับ ดช.กฤตภาส ไชยสาลี ได้รับรางวัล Winner class F Boy การแข่งขัน junior golf federation ranking 2019-2020

ลงวันที่ 18 ก.ย. 62  เข้าชม 311 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52