กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562

ลงวันที่ 14 ม.ค. 62  เข้าชม 193 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสงขลา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 จากนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ เวทีสระบัวแหลมสมิหลา
ด.ช.ลภัส เพชรฤทธิ์ 
ด.ญ.น่านน้ำ หนูอ่อน

ลงวันที่ 14 ม.ค. 62  เข้าชม 204 ครั้ง

วันเด็ก เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับ หลังจากที่เด็กๆได้รับของขวัญวันเด็ก จากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแล้ว ก็ถึงคราวที่จะเป็นผู้ให้โดยการส่งต่อเสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ ให้แก่เพื่อนๆผ่านทางโครงการเหลือ...ขอ ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชี

วันเด็ก เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับ หลังจากที่เด็กๆได้รับของขวัญวันเด็ก จากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแล้ว ก็ถึงคราวที่จะเป็นผู้ให้โดยการส่งต่อเสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ ให้แก่เพื่อนๆผ่านทางโครงการเหลือ...ขอ ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชี

วันเด็ก เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับ หลังจากที่เด็กๆได้รับของขวัญวันเด็ก จากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแล้ว ก็ถึงคราวที่จะเป็นผู้ให้โดยการส่งต่อเสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ ให้แก่เพื่อนๆผ่านทางโครงการเหลือ...ขอ ของนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของบริจาค และการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสในการแบ่งปัน   วันที่ 11 มกราคม 2561

ลงวันที่ 14 ม.ค. 62  เข้าชม 210 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 3 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 3 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 3 ธันวาคม 2561

ลงวันที่ 11 ม.ค. 62  เข้าชม 226 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น

คณะอนุกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ประกอบด้วย 
รศ.ดร. นวลทิพย์ กมลวารินทร์ 
รศ.ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล
คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์
ผศ.ดร.สำรวม บัวประดิษฐ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนหวังดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการเรี

ลงวันที่ 11 ม.ค. 62  เข้าชม 220 ครั้ง

 
ทั้งหมด 235 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40