ค่าย Maththink fun 2019

ค่าย Maththink fun 2019

ค่าย Maththink fun 2019 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโดยกลุ่มเบญจมิตรบวกหนึ่ง โดยการสนับสนุนของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พิธีเปิดโดย อ.ดร.เกษม เปรมประยูร รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 13 พ.ย. 62  เข้าชม 173 ครั้ง

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง เรียนรู้วิธีการทำกระทงและประวัติความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ลงวันที่ 13 พ.ย. 62  เข้าชม 208 ครั้ง

กิจกรรม OPEN HOUSE 2019

กิจกรรม OPEN HOUSE 2019

ลงวันที่ 13 พ.ย. 62  เข้าชม 207 ครั้ง

Green tree montessori school ประเทศสิงคโปร์  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

Green tree montessori school ประเทศสิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะครูและผู้บริหาร จาก Green tree montessori school ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆ

ลงวันที่ 3 พ.ย. 62  เข้าชม 229 ครั้ง

กิจกรรม  Active &Play Day camp

กิจกรรม Active &Play Day camp

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหวังดีจัดกิจกรรมค่ายสุขภาวะ Active &Play Day camp ชั้นป.4-6 เพื่อการสร้างสุขภาวะในการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันสื่อ โดยมีกิจกรรมฐานต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่
- ฐานการอยู่ร่วมกัน เล่นเป็นทีม
- ฐานพื้นที่ส่วนตัว Happy Safety
- ฐาน รู้ทัน แก้ปัญหาได้

ลงวันที่ 3 พ.ย. 62  เข้าชม 229 ครั้ง

KidJunior Brown Wings 27 กันยายน 2562

KidJunior Brown Wings 27 กันยายน 2562

KidJunior Brown Wings 27 กันยายน 2562

ลงวันที่ 29 ก.ย. 62  เข้าชม 270 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52