การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชนระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจ.สงขลา เขต1 สนามโรงเรียนหวังดี

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชนระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจ.สงขลา เขต1 สนามโรงเรียนหวังดี

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนเอกชนระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจ.สงขลา เขต1 สนามโรงเรียนหวังดี มีการแข่งขันระดับปฐมวัย. ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลงวันที่ 22 ก.ย. 59  เข้าชม 2762 ครั้ง

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับปฐมวัย

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับปฐมวัย

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับปฐมวัย เด็กๆเรียนรู้ถึงความสำคัญของประเพณี นำขนมมาจัดหมรับ และตัวแทนนักเรียน คุณครูถวายหมรับ ณ วัด ไทรงาม

ลงวันที่ 20 ก.ย. 59  เข้าชม 2825 ครั้ง

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ ระดับประถมศึกษา มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานแทงต้ม ฐานขนมเทียน ฐานขนมเจาะหู ฐานขนมพอง ฐานจัดหมรับ เด็กๆได้เรียนรู้จากวิทยากรประจำฐานซึ่งเป็นผู้ปกครอง และคุณครู

ลงวันที่ 20 ก.ย. 59  เข้าชม 2772 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ การฝึกร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง และจัดให้มีการประกวดกันในแต่ละระดับ วันนี้เป็นการประกวดระดับอนุบาล๑

ลงวันที่ 2 ก.ย. 59  เข้าชม 2882 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.5 เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบก

นักเรียนชั้นป.5 เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบก

นักเรียนชั้นป.5 เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบก ณ อ.สทิงพระ โดยได้ทำน้ำยาเอนกประสงค์ กลับไปมีผลงานฝากคุณพ่อคุณแม่คนละ1ขวด

ลงวันที่ 2 ก.ย. 59  เข้าชม 2891 ครั้ง

หวังดีเกมส์ 59 กีฬาและกองเชียร์

หวังดีเกมส์ 59 กีฬาและกองเชียร์

ลงวันที่ 2 ก.ย. 59  เข้าชม 2845 ครั้ง

 
ทั้งหมด 189 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32