การแสดงชุดรำมโนราห์ ในงานกาชาดประจำปี 2561

การแสดงชุดรำมโนราห์ ในงานกาชาดประจำปี 2561

การแสดงชุดรำมโนราห์ ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สระบัวแหลมสมิหลา ฝึกซ้อมโดยครูปุณวิชญ์ เพชรสุวรรณ   วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ลงวันที่ 8 ส.ค. 61  เข้าชม 1660 ครั้ง

โครงการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชน

โครงการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชน

โครงการเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชน สนับสนุนโดยสสส. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ การลดการใข้โฟม การทำน้ำหมักชี วภาพ วิทยากรโดย นายอารี เล็กอุทัย กรรมการบริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) นางสาว ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการกินผักฯ และนายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกระดับชั้นที่ให้ความร่วมมือด้วยดี วันที่ 

ลงวันที่ 8 ส.ค. 61  เข้าชม 1611 ครั้ง

ห้องเรียนธรรมชาติ ณ หาดสมิหลา ชั้นป.3-4

ห้องเรียนธรรมชาติ ณ หาดสมิหลา ชั้นป.3-4

ห้องเรียนธรรมชาติ ณ หาดสมิหลา ชั้นป.3-4 ด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนหวังดี ชวนเด็กๆสำรวจสิ่งมีชีวิตในทะเล ศึกษาหินที่พบบริเวณชายหาด 2 สิงหาคม 2561

ลงวันที่ 3 ส.ค. 61  เข้าชม 1660 ครั้ง

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน วิชาพลศึกษา

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน วิชาพลศึกษา

เปิดชั้นเรียน วิชา พลศึกษา พลศึกษาชั้นป.6 การออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค  23 กรกฏาคม 2561

ลงวันที่ 30 ก.ค. 61  เข้าชม 1697 ครั้ง

กิจกรรม เปิดชั้นเรียน วิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรม เปิดชั้นเรียน วิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างอัลบั้มรูปภาพ ชั้นป.5   วันที่   23 กรกฏาคม 2561

ลงวันที่ 30 ก.ค. 61  เข้าชม 1672 ครั้ง

กิจกรรม เปิดชั้นเรียนวิชา คณิตศาสตร์

กิจกรรม เปิดชั้นเรียนวิชา คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ เปิดชั้นเรียน  วันที่ 23กรกฏาคม 2561

ลงวันที่ 30 ก.ค. 61  เข้าชม 1701 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47