วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โรงเรียนหวังดีเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี" วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๖ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ลงวันที่ 26 พ.ย. 62  เข้าชม 71 ครั้ง

กิจกรรม ครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภาคใต้

กิจกรรม ครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภาคใต้

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียหวังดี โดยนางอัจจิรา ปิ่นทองพัน หัวหน้าฝ่ายงานบริการและอนามัยนักเรียน นายทวีวุฒิ สังข์ทอง เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมในโรงเรียน เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภาคใต้ จัดโดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลงวันที่ 26 พ.ย. 62  เข้าชม 82 ครั้ง

กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับอนุบาล

กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับอนุบาล

ลงวันที่ 20 พ.ย. 62  เข้าชม 123 ครั้ง

คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 ตาม “โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2”  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 20 พ.ย. 62  เข้าชม 153 ครั้ง

 ศึกษาดูงาน Prince of Wales Island International School

ศึกษาดูงาน Prince of Wales Island International School

ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงาน Prince of Wales Island International School  รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนนานาชาติระดับมัธยม หลักสูตรประเทศอังกฤษ มีนักเรียนต่างชาติกว่า 26 ประเทศ  นักเรียนไทยประมาณ 30 คน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางโรงเรียน ในการนำชมห้องต่างๆ ทั้งห้องเรียน ห้องประกอบ และ โรงยิม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ลงวันที่ 20 พ.ย. 62  เข้าชม 156 ครั้ง

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหวังดีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ขอความเห็นชอบและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 19 พ.ย. 62  เข้าชม 160 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52