กิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62

กิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62

ตัวแทนนักเรียนและครูสนทรรศ์ บุญอินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62 ณ คลังปิโตรเลียมสงขลา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มเบญจมิตรบวก๑ ปตท. ชุมชน วิทยากร อาจารย์บอย อ.ย่ามและนักศึกษาจากม.ราชภัฏ ม.ทักษิณ อ.ปุ้มและทีมงานจากสถาบันอาศรมศิลป์ กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญต่างๆของสงขลาตั้งแต่ยุคแรก ผ่านการเยี่ยมชมและการบอกเล่าของวิทยากร อ.วุฒิชัย เพชรสุวรรณ และลงเก็บข้อมูล ณ สุสานสุลต่านสุไลมานซาห์ ป้อมปืน8 ป้อมปืน9 ป้อมปืน2 ป้อมปืน1 และธนาคารปูร่วมกับกลุ่มเครือข่ายก่อนจะลงเก็บข้อมูลเชิงลึกในช่วงบ่าย และนำข้อมูลมาผลิตสื่อ รอชมผลงานของเด็กๆกันนะคะ

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 54 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

นักเรียนชั้นป.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

นักเรียนชั้นป.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สวนสัตว์สงขลา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 59 ครั้ง

ค่ายวิทยาศาสตร์ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ 23-26 กรกฏาคม 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ 23-26 กรกฏาคม 2562

ค่ายวิทยาศาสตร์ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ 23-26 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 60 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ลงวันที่ 29 ก.ค. 62  เข้าชม 62 ครั้ง

กิจกรรมตลาดนัดหวังดีรักษ์สุขภาพ (Wangdee market go with healthy)

กิจกรรมตลาดนัดหวังดีรักษ์สุขภาพ (Wangdee market go with healthy)

พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดหวังดีรักษ์สุขภาพ (Wangdee market go with healthy) โดยอ.จักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการโรงเรียนหวังดี และการแสดงจากนักเรัยนชั้นอนุบาล1-3 EEP ชั้นEIP ป.1 และชั้น IEPป.1  22 กรกฏาคม 2562

ลงวันที่ 23 ก.ค. 62  เข้าชม 89 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47