เรียนรู้การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน...ตามรอยศาสตร์พระราชา...อ.11 , .อ.12 ขอบคุณวิทยากร ลุงสายัณห์ และลุงสุธีย์ค่ะ วันที่ 19 กันยายน 2561

เรียนรู้การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน...ตามรอยศาสตร์พระราชา...อ.11 , .อ.12 ขอบคุณวิทยากร ลุงสายัณห์ และลุงสุธีย์ค่ะ วันที่ 19 กันยายน 2561

เรียนรู้การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน...ตามรอยศาสตร์พระราชา...อ.11 , .อ.12 ขอบคุณวิทยากร ลุงสายัณห์ และลุงสุธีย์ค่ะ วันที่ 19 กันยายน 2561

ลงวันที่ 21 ก.ย. 61  เข้าชม 1429 ครั้ง

กิจกรรมนั่งรถรางชมเมือง เที่ยวย่านเมืองเก่า เยี่ยมชมโรงสีแดง กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล3

กิจกรรมนั่งรถรางชมเมือง เที่ยวย่านเมืองเก่า เยี่ยมชมโรงสีแดง กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล3

กิจกรรมนั่งรถรางชมเมือง เที่ยวย่านเมืองเก่า เยี่ยมชมโรงสีแดง กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล3 19 กันยายน 2561

ลงวันที่ 21 ก.ย. 61  เข้าชม 1435 ครั้ง

ป.4/2 ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นอกห้องเรียน ณ เขาตังกวน

ป.4/2 ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นอกห้องเรียน ณ เขาตังกวน

       ป.4/2 ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นอกห้องเรียน ณ เขาตังกวน เด็ก ๆ ได้รับความรู้สามารถสังเกตลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสงขลาจากยอดเขาตังกวนในรูปแบบ 360? และบอกเล่าเรื่องราวของสงขลาทั้งสามยุค ได้แก่ยุคหัวเขาแดง ยุคแหลมสนอ่อน และยุคสงขลาบ่อยาง 
โดยสามารถเล่าเรื่องราว มองเห็นเหตุผล ของการย้ายที่ตั้งเมือง พัฒนาการต่าง ๆ ของชุมชนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของสงขลาได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องเจดีย์หลวง ประภาคาร และเก๋งจีนซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาตังกวน ที่เด็ก ๆ สนใจมากที่สุดคือ ระบบการทำงานของลิฟต์ขึ้นเขาตังกวน เห็นได้ชัดว่าสนใจกันมากน่าจะเป็นแนวทางในการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือนวัตกรรมได้
#เรียนให้รู้แล้วไปดูของจริง

ลงวันที่ 21 ก.ย. 61  เข้าชม 1500 ครั้ง

ชุมนุมบรรณารักษ์น้อยจากโรงเรียนหวังดี ได้ไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (โรงสีแดง) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 19 กันยายน 2561

ชุมนุมบรรณารักษ์น้อยจากโรงเรียนหวังดี ได้ไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (โรงสีแดง) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 19 กันยายน 2561

ชุมนุมบรรณารักษ์น้อยจากโรงเรียนหวังดี ได้ไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (โรงสีแดง) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 19 กันยายน 2561

ลงวันที่ 21 ก.ย. 61  เข้าชม 1502 ครั้ง

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย  วันที่ 14 กันยายน 2561

ลงวันที่ 21 ก.ย. 61  เข้าชม 1450 ครั้ง

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี พี่ๆประถมนำสินค้านานาชนิดมาจำหน่าย ฝึกการซื้อ ขายกัน วันที่ 20 กันยายน 2561

ลงวันที่ 21 ก.ย. 61  เข้าชม 1472 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47