นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด  จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

16 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
 จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ลงวันที่ 20 ก.พ. 62  เข้าชม 915 ครั้ง

ค่ายsuper kid อ.3 ปีที่9  วันที่ 29 มกราคม 2562

ค่ายsuper kid อ.3 ปีที่9 วันที่ 29 มกราคม 2562

ค่ายsuper kid อ.3 ปีที่9  วันที่ 29 มกราคม 2562

ลงวันที่ 1 ก.พ. 62  เข้าชม 957 ครั้ง

เปิดบ้านหวังดี วิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 23  มกราคม 2561

เปิดบ้านหวังดี วิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 23 มกราคม 2561

เปิดบ้านหวังดี วิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 23  มกราคม 2561

ลงวันที่ 1 ก.พ. 62  เข้าชม 953 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2561  โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนศรีวิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนศรีวิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2561  โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนศรีวิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ลงวันที่ 22 ม.ค. 62  เข้าชม 1007 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52