เปิดภาคเรียนวันแรก

เปิดภาคเรียนวันแรก

7 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนวันแรก นำภาพน่ารักๆมาแบ่งปันกันน่ะคะ

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 1551 ครั้ง

อบรมCoding & Robotics

อบรมCoding & Robotics

7-8 พ.ค 61 การอบรมCoding & Robotics. ณ โรงเรียนหวังดี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะนำมาใช้ในเปิดเทอมใหม่นี้
MakeBlock เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การโปรแกรม Arduino และภาษา C++ สําหรับนักเรียนในระดับ Beginner จะสามารถโปรแกรม MakeBlock ผ่านบล็อกรูปภาพ ด้วยโปรแกรมแบบ Scratch ซึ่งถูกพัฒนาโดยทีมงานจาก MIT (https://scratch.mit.edu/) เมื่อนักเรียนพร้อมจึงจะเรียนที่จะโปรแกรมแบบ Arduino เป็นภาษา C++ แบบที่มืออาชีพใช้ในงานอุตสาหกรรม การที่ MakeBlock ใช้ระบบของ Arduino นั้นแปลว่านักเรียนสามารถที่จะเข้าถึงความรู้และชุมชนของผู้ใช้ Arduino ซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ให้สร้างสิ่งประดิษฐ์เจ๋งได้ไม่สิ้นสุด

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 1612 ครั้ง

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

8-9 พ.ค. 61 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพครูและการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 1610 ครั้ง

 ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า

ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า

24-25 เมย.2561 ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 1581 ครั้ง

ผู้จัดการ และคณะครูอังกฤษระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรKinder musik educator trainer 2018 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการ และคณะครูอังกฤษระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรKinder musik educator trainer 2018 ณ กรุงเทพมหานคร

28-30 เมย.61 นายจักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการ และคณะครูอังกฤษระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรมหลักสูตรKinder musik educator trainer 2018 ณ กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 1612 ครั้ง

 ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรขาคณิตระดับโรงเรียน"

นางอัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรขาคณิตระดับโรงเรียน" สำหรับโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูโดยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach Lesson Study) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ลงวันที่ 9 พ.ค. 61  เข้าชม 1587 ครั้ง

 
ทั้งหมด 217 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37