คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  โดยนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ  ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในระดับอ.1-3 ทุกโ

คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 โดยนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในระดับอ.1-3 ทุกโ

 คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 
โดยนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และคณะ
 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในระดับอ.1-3 ทุกโปรแกรม การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งผลการติดตามทั้งหมดอยู่ในระดับดีเยี่ยม วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 31 พ.ค. 62  เข้าชม 667 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.5 และครูร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นักเรียนชั้นป.5 และครูร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นักเรียนชั้นป.5 และครูร่วมลงนามแสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 31 พ.ค. 62  เข้าชม 635 ครั้ง

กิจกรรมร่วมแบ่งปันแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียนรับฟังเพลงและร่วมบริจาคแก่ผู้พิการทางสายตาที่มาจัดแสดง

กิจกรรมร่วมแบ่งปันแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียนรับฟังเพลงและร่วมบริจาคแก่ผู้พิการทางสายตาที่มาจัดแสดง

กิจกรรมร่วมแบ่งปันแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียนรับฟังเพลงและร่วมบริจาคแก่ผู้พิการทางสายตาที่มาจัดแสดง  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 31 พ.ค. 62  เข้าชม 644 ครั้ง

กิจกรรมวิสาขบูชา ชั้น ป.4-6 ณ วัดแหลมทราย

กิจกรรมวิสาขบูชา ชั้น ป.4-6 ณ วัดแหลมทราย

กิจกรรมวิสาขบูชา ชั้น ป.4-6 ณ วัดแหลมทราย  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 17 พ.ค. 62  เข้าชม 681 ครั้ง

ค่ายเตรียมความพร้อม ประถมศึกษาปีที่ 1

ค่ายเตรียมความพร้อม ประถมศึกษาปีที่ 1

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีฐานต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์ ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ cooking หุ่นยนต์ เป็นต้น เด็กๆมีความพร้อมเป็นอย่างมาก ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมกับคุณครูอย่างตั้งใจ 7-8 พฤษภาคม 2562

ลงวันที่ 12 พ.ค. 62  เข้าชม 682 ครั้ง

ครูบวร เพชรรัตน์ ครูผู้สอนcoding เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู

ครูบวร เพชรรัตน์ ครูผู้สอนcoding เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู

ครูบวร เพชรรัตน์ ครูผู้สอนcoding เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับครู คอร์สอบรมหุ่นยนต์MRT Exciting 4-5 พค.2562 ณ โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรีธรรมราช เปิดเทอมใหม่นี้ 
ครูพี่ฟร้อง มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแน่นอนค่ะ

ลงวันที่ 6 พ.ค. 62  เข้าชม 698 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52