นักเรียนชั้นป.1-6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดแหลมทราย

นักเรียนชั้นป.1-6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดแหลมทราย

18 กุมภาพันธ์2562  นักเรียนชั้นป.1-6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดแหลมทราย
มาฆบูชา มาจากคำว่า "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือนสาม(๓) ตามปฏิทินจันทรคติของไทย คือการทำบุญทางพระพุทธศาสนา ในวันเพ็ญเดือน 3 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ประการ คือ
1. วันเพ็ญดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 
2. พระสงฆ์ 1,250 รูปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
4. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก

ลงวันที่ 20 ก.พ. 62  เข้าชม 527 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด  จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

16 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
 จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ลงวันที่ 20 ก.พ. 62  เข้าชม 564 ครั้ง

ค่ายsuper kid อ.3 ปีที่9  วันที่ 29 มกราคม 2562

ค่ายsuper kid อ.3 ปีที่9 วันที่ 29 มกราคม 2562

ค่ายsuper kid อ.3 ปีที่9  วันที่ 29 มกราคม 2562

ลงวันที่ 1 ก.พ. 62  เข้าชม 621 ครั้ง

เปิดบ้านหวังดี วิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 23  มกราคม 2561

เปิดบ้านหวังดี วิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 23 มกราคม 2561

เปิดบ้านหวังดี วิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 23  มกราคม 2561

ลงวันที่ 1 ก.พ. 62  เข้าชม 619 ครั้ง

 
ทั้งหมด 280 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47