กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ลงวันที่ 8 มี.ค. 63  เข้าชม 36 ครั้ง

การประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา

การประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา

การประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ลงมือหาคำตอบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 18 กลุ่ม มีทั้งโครงงานประเภททดลอง สำรวจและประดิษฐ์  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ลงวันที่ 25 ก.พ. 63  เข้าชม 45 ครั้ง

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ของผู้เรียน ชั้นป.1 สนามสอบโรงเรียนหวังดี

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ของผู้เรียน ชั้นป.1 สนามสอบโรงเรียนหวังดี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)ของผู้เรียน ชั้นป.1 สนามสอบโรงเรียนหวังดี

ลงวันที่ 18 ก.พ. 63  เข้าชม 112 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยฝ่ายแนะแนวโรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนเทศบาล4 และ โรงเรียนแจ้งวิทยา  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ลงวันที่ 18 ก.พ. 63  เข้าชม 112 ครั้ง

วมวิพากษ์รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Stepsเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วมวิพากษ์รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Stepsเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

16 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อัจจิมา มาศนิยม และคณะครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Stepsเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คณะผู้วิจัยโครงการนำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ

ลงวันที่ 18 ก.พ. 63  เข้าชม 119 ครั้ง

กิจกรรมวันรักษ์ศิลป์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันรักษ์ศิลป์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมวันรักษ์ศิลป์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านดนตรี ศิลปะ และ นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นร่องรอยจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ เมื่อสิ้นภาคเรียนเด็กๆตะต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกสู่สาธารณะ
—————————————————————————
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกียรติและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้
................................................................................
สำหรับการแสดงแห่งปี เรื่องเงาะป่า ในงานวันรักษ์ศิลป์ครั้งที่๓นี้เป็นการแสดงสด ประกอบดนตรีไทยและสากลที่เด็กๆเล่นสด มีการแสดงต่างๆเข้ามาสอดแทรกอย่างสวยงาม ทั้งการแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงชุดตารีบุหงารำไปของน้อง อ.3
หน้ากาก The Maze หวังดีแฟชั่นโชว์ การแสดงในละครประกอบด้วย
- เพลงอุทยานดอกไม้
- รำนางกอย
- รำกราวเงาะ​
ในส่วนของละครเด็กๆทำได้อย่างดีเยี่ยมทั้งบทบาทการแสดง เข้าถึงอารมณ์ตัวละคร การจำบทยาวๆ พูดอย่างลื่นไหล รวมถึงการแสดงสวยๆทุกชุด ก็เป็นที่ประทับใจผู้ชม ขอขอบคุณ คุณเลขา สุวรรณชาตรี จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ขอบคุณครูป๊อก ครูปอนด์ ครูพี่วิว ผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดงและดนตรี ครูทุกท่านทีมีส่วนร่วมทำให้งานสำเร็จ นักแสดงทุกคน ฝ่ายฉาก นักดนตรี ฝ่ายเครื่องเสียง ล้วนมาจากฝีมือเด็กๆทั้งสิ้น น่าภูมิใจที่เด็กๆได้สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

ลงวันที่ 18 ก.พ. 63  เข้าชม 113 ครั้ง

 
ทั้งหมด 17 รายการ
หน้า