-ต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

-ต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายทวีวุฒิ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและอนามัยนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

โดย นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 64  เข้าชม 283 ครั้ง

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ 22 มีนาคม 2564

ลงวันที่ 24 มี.ค. 64  เข้าชม 381 ครั้ง

ขวัญใจกรรมการ การประกวดหนูน้อยสองเล 2021  งานวันสงขลา

ขวัญใจกรรมการ การประกวดหนูน้อยสองเล 2021 งานวันสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ อัจญริณ ศึกสม  (น้องอัญญา ) ชั้น อ.1/7 ได้รับรางวัล ขวัญใจกรรมการ การประกวดหนูน้อยสองเล 2021  งานวันสงขลา

ลงวันที่ 24 มี.ค. 64  เข้าชม 422 ครั้ง

สอบ RT  18 มีนาคม 2564

สอบ RT 18 มีนาคม 2564

สอบ RT  18 มีนาคม 2564

ลงวันที่ 24 มี.ค. 64  เข้าชม 294 ครั้ง

กิจกรรมวันรักษ์ศิลป์

กิจกรรมวันรักษ์ศิลป์

กิจกรรมวันรักษ์ศิลป์  วันที่ 19 มีนาคม 2564

ลงวันที่ 24 มี.ค. 64  เข้าชม 260 ครั้ง

 
ทั้งหมด 55 รายการ
หน้า