คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 วันที่  16 มิย. 63 คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องน้ำ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 63  เข้าชม 58 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจ ติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ        ในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการตรวจ ติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15  มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจ ติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ        ในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 63  เข้าชม 53 ครั้ง

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลา มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร แม่ครัว คนงาน พนักงานขับรถ ตลอดจนแนวการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลา มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร แม่ครัว คนงาน พนักงานขับรถ ตลอดจนแนวการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 15 มิถุนายน 2563   เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลา มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร แม่ครัว คนงาน พนักงานขับรถ ตลอดจนแนวการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด การจัดชั้นเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 63  เข้าชม 57 ครั้ง

 
ทั้งหมด 3 รายการ
หน้า