ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนินาถ พันธ์ทอง นักเรียนชั้นป.6 /1 และผู้ปกครองในโอกาส ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ลงวันที่ 21 ม.ค. 65  เข้าชม 355 ครั้ง

 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฉันทัช แก้วพิบูลย์ และด.ญ.บัณฑิตา รามสมภพ เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล "เด็กดีศรีสงขลา" งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสารภี ๒ ชั้น ๕ เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ลงวันที่ 12 ม.ค. 65  เข้าชม 346 ครั้ง

-ต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

-ต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายทวีวุฒิ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและอนามัยนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

โดย นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร

ลงวันที่ 15 มิ.ย. 64  เข้าชม 834 ครั้ง

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

กิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ 22 มีนาคม 2564

ลงวันที่ 24 มี.ค. 64  เข้าชม 870 ครั้ง

ขวัญใจกรรมการ การประกวดหนูน้อยสองเล 2021  งานวันสงขลา

ขวัญใจกรรมการ การประกวดหนูน้อยสองเล 2021 งานวันสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ อัจญริณ ศึกสม  (น้องอัญญา ) ชั้น อ.1/7 ได้รับรางวัล ขวัญใจกรรมการ การประกวดหนูน้อยสองเล 2021  งานวันสงขลา

ลงวันที่ 24 มี.ค. 64  เข้าชม 819 ครั้ง

 
ทั้งหมด 57 รายการ
หน้า