KidJunior Brown Wings 27 กันยายน 2562

KidJunior Brown Wings 27 กันยายน 2562

KidJunior Brown Wings 27 กันยายน 2562

ลงวันที่ 29 ก.ย. 62  เข้าชม 15 ครั้ง

โรงเรียนหวังดี สงขลา 18 กันยายน เวลา 21:37 น.  คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,(Lesson study) โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่อ

โรงเรียนหวังดี สงขลา 18 กันยายน เวลา 21:37 น. คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,(Lesson study) โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่อ

โรงเรียนหวังดี สงขลา
18 กันยายน เวลา 21:37 น. 
คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,                (Lesson study)
โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่องถ่ายเอกสาร a ถ่ายได้ 300 แผ่น ใน 4 นาที และเครื่องถ่ายเอกสาร b ถ่ายได้ 380 แผ่นใน 5 นาที
คำสั่ง : 1. เวลา 1 นาที เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใดถ่ายได้เร็วกว่า
2. เครื่องถ่ายเอกสาร a ถ่ายได้กี่แผ่นในเวลา 7 นาที
3. เครื่องถ่ายเอกสาร b ใช้เวลากี่นาทีในการถ่ายเอกสาร 1140 แผ่น

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 67 ครั้ง

ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class )  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.)  ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิ

ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class ) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิ

 ผู้บริหารและครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class )
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จสต.) 
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายคณิตศาสตร์ศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2562
 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวและโรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี ในการนี้ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ
 ประสบการณ์ภาคปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 64 ครั้ง

    โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ

โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ

    โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
โดยดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ นางวิลาสีนี ฤกษ์รุจิพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย นางจุฑามาศ ชมเชย หัวหน้าระดับอ.1 และนางซีซ๊ะ หมีคง ครูผู้สอนชั้นอ.1 
นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการสอนแบบต่างๆ 
นำเยี่ยมชมชั้นเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 19 กันยายน 2562

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 62 ครั้ง

กิจกรรมWangdee market ครั้งที่ 2 เด็กๆนำสินค้าทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของเล่น ปลาสวยงาม มาจำหน่าย ฝึกเรื่องของการซื้อขาย  การบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมทักษะต่างๆและการ กล้าแสดงออก เช่น มุมคาราโอเกะ มุมเก

กิจกรรมWangdee market ครั้งที่ 2 เด็กๆนำสินค้าทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของเล่น ปลาสวยงาม มาจำหน่าย ฝึกเรื่องของการซื้อขาย การบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมทักษะต่างๆและการ กล้าแสดงออก เช่น มุมคาราโอเกะ มุมเก

กิจกรรมWangdee market ครั้งที่ 2 เด็กๆนำสินค้าทั้งอาหารคาว หวาน ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของเล่น ปลาสวยงาม มาจำหน่าย ฝึกเรื่องของการซื้อขาย
 การบริโภคที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆส่งเสริมทักษะต่างๆและการ
กล้าแสดงออก เช่น มุมคาราโอเกะ มุมเกมภาษาอังกฤษ และสีสันจากน้ำยาเป่าลูกโป่งยักษ์ที่เด็กๆชื่นชอบเล่นกันอย่างสนุกสนาน ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทุกร้าน
 และผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุนให้บุตรหลานทำกิจกรรมดีๆ 19 กันยายน 2562

ลงวันที่ 25 ก.ย. 62  เข้าชม 64 ครั้ง

นักเรียนชั้นป.3 เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์ การแสดงscience  show 12 กันยายน 2562

นักเรียนชั้นป.3 เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์ การแสดงscience show 12 กันยายน 2562

นักเรียนชั้นป.3 เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศและดาราศาสตร์ การแสดงscience  show 12 กันยายน 2562

ลงวันที่ 18 ก.ย. 62  เข้าชม 72 ครั้ง

 
ทั้งหมด 292 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49