เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์ใจกลางเมือง) เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -6

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์ใจกลางเมือง) เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -6

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์ใจกลางเมือง) เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -6

ลงวันที่ 19 ต.ค. 63  เข้าชม 5 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 วันที่ 17 ตุลาคม 2563  นายสุทธิพงศ์ ขุนชิตรหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลงวันที่ 19 ต.ค. 63  เข้าชม 7 ครั้ง

 กิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์  วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563  ณ สวนสัตว์สงขลา ดร.อัจจิมา มาศนิยม  ผู้อำนวนการโรงเรียนทำพิธีเปิด
     โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  เช่น กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า   กิจกรรมเรียนรู้และสำรวจหินชนิดต่างๆ ชมการแสดงโชว์แมวน้ำแสนรู้ 
กิจกรรมฐานคณิต 
1.รังผึ้ง ให้เติมตัวเลขในรังผึ้งแล้วให้ตัวเลขตรงข้ามกันรวมให้ได้ เท่ากับจำนวนตรงกลาง
2.ปริศนาข้ามแม่น้ำ ให้หาวิธีการพาคนข้ามแม่น้ำผโดยเรือไปให้หมด โดยใช้จำนวนเที่ยวน้อยที่สุด
3.1ก.ม.ไกลแค่ไหนนะ คาดคะเนระยะทาง1กิโลเมตรจากกรงช้างก่อนหาคำตอบโดยใช้เครื่องวัดระยะทาง
เด็กๆได้ฝึกการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การวางแผนและทำงานร่วมกัน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์  science show การทดลองต่างๆที่สนุกสนาน เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์จากท้องฟ้าจำลอง ต่อด้วยการดูดาว นักเรียนสามารถมองเห็นดาวเสาร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส  และกลุ่มดาวบริวารของดาวพฤหัส         ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์รถ  นำเสนอผลงาน

ลงวันที่ 19 ต.ค. 63  เข้าชม 11 ครั้ง

กีฬาสีประจำปี 2563

กีฬาสีประจำปี 2563

ลงวันที่ 14 ต.ค. 63  เข้าชม 24 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนร่วมพัฒนา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันที่ 1ตุลาคม 2563  ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการ และนางสาวสมใจ เพชรนิล ตัวแทนครู  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พิธีเปิดโดยรศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 4 ต.ค. 63  เข้าชม 29 ครั้ง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าว มอบแก่โรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีWhole School Approach เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

ลงวันที่ 4 ต.ค. 63  เข้าชม 40 ครั้ง

 
ทั้งหมด 25 รายการ
หน้า