กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ 10 มกราคม 2563

ลงวันที่ 15 ม.ค. 63  เข้าชม 5 ครั้ง

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี

กิจกรรมตลาดนัดหวังดี จัดขึ้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2562  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ อาชีพ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ เด็กๆเรียนรู้จากการลงมืปฏิบัติ วางแผน แก้ปัญหา นำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 62  เข้าชม 27 ครั้ง

ศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา
 ตาม “โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ปีที่ 2”
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 62  เข้าชม 22 ครั้ง

กิจกรรมHour of code

กิจกรรมHour of code

 นักเรียนชั้นป.4-5 เข้าร่วมกิจกรรมHour of code จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา เด็กๆ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมcoding ทั้งแบบunplug และการขียนบนคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรม เกมส์ รูปแบบต่างๆ 
ได้ทักษะของการเขียนcode ขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 62  เข้าชม 25 ครั้ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีชั้น
ป.5-6 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ (พันร.8)  

 

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 62  เข้าชม 29 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรองชั้นป.1-4  วันที่ 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรองชั้นป.1-4 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรองชั้นป.1-4  วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 62  เข้าชม 23 ครั้ง

 
ทั้งหมด 318 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53