โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รูระดับปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องทฤษฎีและทักษะการคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ (น้ำ) วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62  เข้าชม 0 ครั้ง

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้นป.5-6  วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62  เข้าชม 10 ครั้ง

โรงเรียนหวังดีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูจาก รร.อนุบาลวรรณฤดี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการสอนโปรแกรม Kid Brown Wings และ โปรแกรม EEP 11 มิถุนายน 2562

โรงเรียนหวังดีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูจาก รร.อนุบาลวรรณฤดี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการสอนโปรแกรม Kid Brown Wings และ โปรแกรม EEP 11 มิถุนายน 2562

โรงเรียนหวังดีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะครูจาก รร.อนุบาลวรรณฤดี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการสอนโปรแกรม Kid Brown Wings และ โปรแกรม EEP
11 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 22 ครั้ง

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุด

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 25 ครั้ง

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทึ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทึ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหวังดีเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาทึ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 28 ครั้ง

ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562

ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562

ไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562

ลงวันที่ 19 มิ.ย. 62  เข้าชม 35 ครั้ง

 
ทั้งหมด 260 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44