กิจกรรมOpen house โปรแกรมIEP

กิจกรรมOpen house โปรแกรมIEP

กิจกรรมOpen house โปรแกรมIEP  29 พฤศจิกายน 2562 

ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62  เข้าชม 5 ครั้ง

คณะครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คณะครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

30พฤศจิกายน-1ธันวาคม  2562  คณะครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ประธานในพิธีเปิด รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62  เข้าชม 9 ครั้ง

 ตัวแทนนักเรียน และครู เข้าร่วมนำเสนอผลงานการเรียนรู้ หลักสูตรรักษ์เมืองสงขล

ตัวแทนนักเรียน และครู เข้าร่วมนำเสนอผลงานการเรียนรู้ หลักสูตรรักษ์เมืองสงขล

30พฤศจิกยน2562 ตัวแทนนักเรียน และครู เข้าร่วมนำเสนอผลงานการเรียนรู้ หลักสูตรรักษ์เมืองสงขลา ณ งานเปิดตัวบริษัทสงขลาเฮอริเทจ การรวมตัวเพื่อความเข้มแข็งของเมือง
การเสริมสร้างพลังท้องถิ่น ด้านคุณค่า มูลค่า และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม "เมืองเก่าสงขลา" ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกเรา และมรดกโลก
#นับเป็นปีที่ 2 แล้ว ที่โรงเรียนหวังดีได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้โดยใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่นเยาวชนรักษ์สงขลา
" สามหลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง" มาบูรณาการร่วมกับวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเด็ก ๆ จะเป็นอีกพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองในด้านการศึกษา

เด็ก ๆ กลุ่มนี้ได้เริ่มสัมผัสการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับวิชาประวัติศาสตร์และวิชาต่าง ๆ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือแม้แต่ชาวบ้านในชุมชนย่านเมืองเก่า ทำให้เกิดความรัก ความรู้และเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง อย่างคงทน สามารถเลือก บอก เล่า เรื่องราวของสงขลาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Mojo บอร์ดเกมเศรษฐี โครงงานสำรวจ ฯลฯ

ทั้งนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์และนำเสนอความคืบหน้าของการเรียนรู้โดยใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่นแก่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าชมนิทรรศการ ทำให้สังคมตื่นรู้ว่าโรงเรียนหวังดีเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองมรดกเราและมรดกโลก ด้วยงานด้านการศึกษา

______________________________________
ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนหวังดี
โรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ
สถาบันอาศรมศิลป์
สถานประกอบการ ชุมชน ชาวบ้าน
คุณครูผู้ดูแลนักเรียน
ด.ช กิตติภพ หนูรักษ์
ด.ช.ปิติณัช ตั้งจารุณัฐ
ด.ช.ฐิรวัฒน์ ปรีชา
และท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62  เข้าชม 11 ครั้ง

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ 26-27 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ 26-27 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ 26-27 พฤศจิกายน 2562

ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62  เข้าชม 13 ครั้ง

สอบธรรมศึกษา 29 พฤศจิกายน 2562

สอบธรรมศึกษา 29 พฤศจิกายน 2562

สอบธรรมศึกษา 29 พฤศจิกายน 2562

ลงวันที่ 11 ธ.ค. 62  เข้าชม 47 ครั้ง

Open house 2019 EEP

Open house 2019 EEP

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  Open house 2019 EEP ภาพบรรยากาศการเปิดชั้นเรียนและแนะนำข้อมูลของโปรแกรม EEPระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับปีการศึกษา 2563 ในการนี้มีการแนะนำโปรแกรม การแสดงจากนักเรียนEEPชั้น อ.3 การเยี่ยมชมชั้นเรียน ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ 

ลงวันที่ 26 พ.ย. 62  เข้าชม 75 ครั้ง

 
ทั้งหมด 308 รายการ
หน้า :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52