งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ฉันทัช แก้วพิบูลย์ และด.ญ.บัณฑิตา รามสมภพ เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัล "เด็กดีศรีสงขลา" งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสารภี ๒ ชั้น ๕ เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ลงวันที่ : 12 ม.ค. 65 เข้าชม : 347 ครั้ง