-ต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายทวีวุฒิ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริการและอนามัยนักเรียน เข้ารับเกียรติบัตรต้นแบบภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแหล่งอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่ดีในจังหวัดสงขลาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา

โดย นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร

ลงวันที่ : 15 มิ.ย. 64 เข้าชม : 895 ครั้ง