ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหวังดี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนหวังดีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหวังดี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
  ในการนี้คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆและนำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการบริหารจัดการโรงเรียน 

ลงวันที่ : 28 ธ.ค. 63 เข้าชม : 35 ครั้ง