กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและโภชนาการ จัดโดย สสส. ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 20 พฤศจิกายน 2563 ครูอัจจิรา ปิ่นทองพัน หัวหน้าฝ่ายบริการ ครูทวีวุฒิ สังข์ทอง ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและโภชนาการ จัดโดย สสส. ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงวันที่ : 30 พ.ย. 63 เข้าชม : 74 ครั้ง