ครูผู้ช่วยระดับปฐมวัย เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา

ครูผู้ช่วยระดับปฐมวัย เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงวันที่ : 27 พ.ย. 63 เข้าชม : 85 ครั้ง