เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์ใจกลางเมือง) เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -6

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์ใจกลางเมือง) เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1 -6

ลงวันที่ : 19 ต.ค. 63 เข้าชม : 59 ครั้ง