ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 วันที่ 17 ตุลาคม 2563  นายสุทธิพงศ์ ขุนชิตรหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลงวันที่ : 19 ต.ค. 63 เข้าชม : 60 ครั้ง