ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.อัจจิมา มาศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนหวังดี เข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดังกล่าว มอบแก่โรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีWhole School Approach เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

ลงวันที่ : 4 ต.ค. 63 เข้าชม : 41 ครั้ง