ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท่านรองกงสุลใหญ่ Jin Yilin เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท

วันที่ 11 กันยายน 2563  ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยท่านรองกงสุลใหญ่ Jin Yilin
 เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท
 แก่ทางโรงเรียนเพื่อนำไปจัดซื้อสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน
 ในการนี้อาจารย์จักรพงศ์ เทพยา ผู้จัดการ และดร.อัจจิมา มาศนิยม เป็นผู้รับมอบ 
 พร้อมพูดคุยแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและด้านต่างๆในอนาคต

 

ลงวันที่ : 14 ก.ย. 63 เข้าชม : 13 ครั้ง