คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 วันที่  16 มิย. 63 คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องน้ำ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

ลงวันที่ : 24 มิ.ย. 63 เข้าชม : 59 ครั้ง