คณะกรรมการตรวจ ติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15  มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจ ติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ        ในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ลงวันที่ : 24 มิ.ย. 63 เข้าชม : 54 ครั้ง