เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลา มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร แม่ครัว คนงาน พนักงานขับรถ ตลอดจนแนวการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 15 มิถุนายน 2563   เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลา มาอบรมให้ความรู้แก่คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร แม่ครัว คนงาน พนักงานขับรถ ตลอดจนแนวการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาด การจัดชั้นเรียน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

ลงวันที่ : 24 มิ.ย. 63 เข้าชม : 58 ครั้ง