กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ลงวันที่ : 8 มี.ค. 63 เข้าชม : 37 ครั้ง