การประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา

การประกวดโครงงานระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ลงมือหาคำตอบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 18 กลุ่ม มีทั้งโครงงานประเภททดลอง สำรวจและประดิษฐ์  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ลงวันที่ : 25 ก.พ. 63 เข้าชม : 46 ครั้ง