คณะครู ผู้บริหารจากโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน

วันที่ 31 มกราคม 2563 ต้อนรับคณะครู ผู้บริหารจากโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา

ลงวันที่ : 4 ก.พ. 63 เข้าชม : 41 ครั้ง