คณะครูผู้บริหารร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

16 มกราคม 2563 คณะครูผู้บริหารร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ และขอแสดงความยินดีกับครูสมใจ เพชรนิลได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูมยุรี อุสมาน ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ลงวันที่ : 27 ม.ค. 63 เข้าชม : 57 ครั้ง