กิจกรรมHour of code

 นักเรียนชั้นป.4-5 เข้าร่วมกิจกรรมHour of code จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา เด็กๆ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมcoding ทั้งแบบunplug และการขียนบนคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรม เกมส์ รูปแบบต่างๆ 
ได้ทักษะของการเขียนcode ขอบคุณทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา

ลงวันที่ : 25 ธ.ค. 62 เข้าชม : 27 ครั้ง