กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีชั้น
ป.5-6 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ (พันร.8)  

 

ลงวันที่ : 25 ธ.ค. 62 เข้าชม : 30 ครั้ง