Open house 2019 EEP

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  Open house 2019 EEP ภาพบรรยากาศการเปิดชั้นเรียนและแนะนำข้อมูลของโปรแกรม EEPระดับชั้นอนุบาล 1 สำหรับปีการศึกษา 2563 ในการนี้มีการแนะนำโปรแกรม การแสดงจากนักเรียนEEPชั้น อ.3 การเยี่ยมชมชั้นเรียน ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ 

ลงวันที่ : 26 พ.ย. 62 เข้าชม : 75 ครั้ง