กิจกรรม ครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภาคใต้

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียหวังดี โดยนางอัจจิรา ปิ่นทองพัน หัวหน้าฝ่ายงานบริการและอนามัยนักเรียน นายทวีวุฒิ สังข์ทอง เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมในโรงเรียน เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ภาคใต้ จัดโดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลงวันที่ : 26 พ.ย. 62 เข้าชม : 83 ครั้ง