Green tree montessori school ประเทศสิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหวังดีต้อนรับคณะครูและผู้บริหาร จาก Green tree montessori school ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆ

ลงวันที่ : 3 พ.ย. 62 เข้าชม : 64 ครั้ง