กิจกรรม Active &Play Day camp

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนหวังดีจัดกิจกรรมค่ายสุขภาวะ Active &Play Day camp ชั้นป.4-6 เพื่อการสร้างสุขภาวะในการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันสื่อ โดยมีกิจกรรมฐานต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่
- ฐานการอยู่ร่วมกัน เล่นเป็นทีม
- ฐานพื้นที่ส่วนตัว Happy Safety
- ฐาน รู้ทัน แก้ปัญหาได้

ลงวันที่ : 3 พ.ย. 62 เข้าชม : 72 ครั้ง