โรงเรียนหวังดี สงขลา 18 กันยายน เวลา 21:37 น. คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,(Lesson study) โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่อ

โรงเรียนหวังดี สงขลา
18 กันยายน เวลา 21:37 น. 
คณิตศาสตร์ป.6 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทดลองจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการแบบเปิด (open approach) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ,                (Lesson study)
โดยมีสถานการณ์ปัญหา : เครื่องถ่ายเอกสาร a ถ่ายได้ 300 แผ่น ใน 4 นาที และเครื่องถ่ายเอกสาร b ถ่ายได้ 380 แผ่นใน 5 นาที
คำสั่ง : 1. เวลา 1 นาที เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใดถ่ายได้เร็วกว่า
2. เครื่องถ่ายเอกสาร a ถ่ายได้กี่แผ่นในเวลา 7 นาที
3. เครื่องถ่ายเอกสาร b ใช้เวลากี่นาทีในการถ่ายเอกสาร 1140 แผ่น

ลงวันที่ : 25 ก.ย. 62 เข้าชม : 314 ครั้ง