กิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62

ตัวแทนนักเรียนและครูสนทรรศ์ บุญอินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์สงขลาสู่การพัฒนาเมือง 27-28 กค.62 ณ คลังปิโตรเลียมสงขลา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มเบญจมิตรบวก๑ ปตท. ชุมชน วิทยากร อาจารย์บอย อ.ย่ามและนักศึกษาจากม.ราชภัฏ ม.ทักษิณ อ.ปุ้มและทีมงานจากสถาบันอาศรมศิลป์ กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญต่างๆของสงขลาตั้งแต่ยุคแรก ผ่านการเยี่ยมชมและการบอกเล่าของวิทยากร อ.วุฒิชัย เพชรสุวรรณ และลงเก็บข้อมูล ณ สุสานสุลต่านสุไลมานซาห์ ป้อมปืน8 ป้อมปืน9 ป้อมปืน2 ป้อมปืน1 และธนาคารปูร่วมกับกลุ่มเครือข่ายก่อนจะลงเก็บข้อมูลเชิงลึกในช่วงบ่าย และนำข้อมูลมาผลิตสื่อ รอชมผลงานของเด็กๆกันนะคะ

ลงวันที่ : 29 ก.ค. 62 เข้าชม : 392 ครั้ง