กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนหวังดีสืบต่อมาทุกปี ในการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญทางศาสนา 7 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียนหวังดีสืบต่อมาทุกปี ในการหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีสำคัญทางศาสนา 7 กรกฎาคม 2562

ลงวันที่ : 10 ก.ค. 62 เข้าชม : 284 ครั้ง