นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ

24 มิถุนายน 2562 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลามาฝึกปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย 10 ท่า
 การตรวจฟันและช่องปาก การวัดสายตา ให้แก่นักเรียนชั้นป.2-3

ลงวันที่ : 27 มิ.ย. 62 เข้าชม : 325 ครั้ง