โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รูระดับปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เรื่องทฤษฎีและทักษะการคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ (น้ำ) วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ : 25 มิ.ย. 62 เข้าชม : 339 ครั้ง