กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

 26/04/2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 1  ประถมศึกษาปีที่ 1   มีบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาสมองของลูกรัก โดยผศ.สถิรนันท์ คงอยู่แก้ว การแนะนำโปรแกรมKids Brown Wings ของห้องIEP โดยศ.ดร.โชล รองอธิการมหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 2-6 รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวมจากผู้อำนวยการ                ผู้จัดการ การบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาสมองลูกรัก โดยผศ.สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ลงวันที่ : 6 พ.ค. 62 เข้าชม : 362 ครั้ง