ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนหวังดี

ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนหวังดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง 22 กุมภาพันธ์ 2562

ลงวันที่ : 4 มี.ค. 62 เข้าชม : 179 ครั้ง