นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

16 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
 จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ลงวันที่ : 20 ก.พ. 62 เข้าชม : 1014 ครั้ง