คณะอนุกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการ โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ประกอบด้วย 
รศ.ดร. นวลทิพย์ กมลวารินทร์ 
รศ.ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล
คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์
ผศ.ดร.สำรวม บัวประดิษฐ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนหวังดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการเรี

ลงวันที่ : 11 ม.ค. 62 เข้าชม : 449 ครั้ง